آرم و لوگو تصویری

شمایل / نماد : شمایلها و نمادها تصاویر ساده ای از نشانه ای از یک شرکت یا محصول خاصند. آنها از تصاویری که نمایش خلاصه یا لفظی از سازمان شما را در بردارند، استفاده می کنند. نمادها از نوشته معمولی غیرمستقیم ترند و فرصتی برای تفسیر وسیعتر و بهتر از آنچه شرکت ارائه می دهد، فراهم می کند. برای اینکه یک نماد لوگوی تاثیر گذاری باشد، باید قواعد زیر در آن رعایت شود

  • به یاد ماندنی باشد
  • سریعا قابل شناسایی باشد
  • حتی در اندازه کوچک هم واضح باشد
  • ذاتا توضیحی باشد، یا خلاصه یا محسوس

 

Tagged under:

Leave a Reply

Your email address will not be published.